کلیدواژه:

مدیریت بازسازی

تعداد اسناد علمی: 6

ارزیابی خسارت در مدیریت بازسازی پس از سانحه

مقاله کنفرانس: دومين كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران در حوادث غيرمترقبه طبيعي - 1385
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (4)
مقاله نشریه (2)
محل نشر
جغرافیا (1)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی (1)
دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری (1)
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه (1)
مسکن و محیط روستا (1)
همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات