کلیدواژه:

مدیریت بحران

تعداد اسناد علمی: 2961

نگهداشت ایمن اطلاعات و زیرساخت های صنعتی از نفوذ

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید - 1397

مدیریت بحران های روز و رویکرد رسانه ملی

نویسنده: مریم ایرجی ،
مقاله کنفرانس: نخستین کنفرانس سالانه ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (2039)
کتاب (400)
مقاله نشریه (271)
پایان‌نامه (251)
محل نشر
دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران (84)
ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران (59)
کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریانهای حیاتی، صنایع و مدیریت شهری (47)
هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران (46)
دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری (41)
هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران (39)
پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی (39)
سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری (38)
مدیریت بحران (27)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی (23)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات