کلیدواژه:

مدیریت بدن

تعداد اسناد علمی: 127

مقاله کنفرانس تبیین جامعه شناختی مدیریت بدن در بین زنان

نویسنده: لیلا فتحی ،
کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی - 1396

مقاله کنفرانس مدیریت بدن در آینه مطالعات نظری و تجربی به همراه ارایه مدل پارادایمی در زنان دیندار مشهد

کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی - 1396

مقاله کنفرانس مطالعه رابطه مصرف رسانه ای با مدیریت بدن (مورد مطالعه: زنان شهر تبریز)

نویسنده: حامد اکبرپور ،
کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی - 1396

مقاله کنفرانس فراتحلیل پژوهش های صورت گرفته در حوزه مدیریت بدن

کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت - 1396
کلیدواژه: فراتحلیل ، بدن ، مدیریت بدن

پایان‌نامه دلایل جامعه شناختی مصرف تظاهری و تحلیل الگوهای آن (مورد مطالعه: کالاها و خدمات مدیریت بدن زنان مشهد)

استاد راهنما: علی یوسفی ، استاد مشاور: علی اصغر سعیدی ، حسین بهروان ، دانشجو: ندا رضوی زاده هروی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [دکترای تخصصی (PhD)]

پایان‌نامه بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با مدیریت بدن مورد مطالعه: زنان 45-15 ساله ساکن شهر نورآباد ممسنی

استاد راهنما: آرمان حیدری ، دانشجو: فاطمه جعفری ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه یاسوج - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: مدیریت بدن ، زنان

پایان‌نامه اثربخشی رفتاردرمانگری شناختی بر تصویر بدن، مدیریت بدن و خودپنداره افراد مبتلا به بدشکلی بدن

استاد راهنما: مهوش رقیبی ، دانشجو: فاطمه معاذالهی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه تاثیر شبکه های مجازی بر گرایش دختران به مدیریت بدن (مورد مطالعه دختران 15 تا 25 ساله ساکن منطقه 15 تهران)

استاد راهنما: نازنین ملکیان ، دانشجو: محسن سلیمیان ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه ‌آزاد اسلامی واحد تهران شرق - قیام دشت - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (46)
مقاله نشریه (44)
پایان‌نامه (37)
محل نشر
مطالعات جامعه شناختی جوانان (4)
جامعه شناسی کاربردی (3)
دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی (3)
زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) (3)
زن و جامعه (3)
مطالعات راهبردی زنان (3)
کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی (3)
اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و جامعه شناسی (2)
جامعه شناسی نهاد های اجتماعی (2)
دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات