کلیدواژه:

مدیریت درامد

تعداد اسناد علمی: 67

مدل قیمت گذاری در مدیریت درآمد تحت اطلاعات محدود از تقاضا

مقاله کنفرانس: یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات - 1397

ارتباط بین مدیرت در آمدها و تقلب در حساب های مالی

نویسنده: فرشاد احمدی ،
مقاله کنفرانس: نخستین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت - 1396

قیمت گذاری برنامه ریزی تولید مرجع و تنوع کیفیت

مقاله کنفرانس: چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (30)
پایان‌نامه (27)
مقاله نشریه (6)
کتاب (4)
محل نشر
دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع (2)
نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارافرینی (2)
اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی (1)
اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد (1)
اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت (1)
بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (1)
دانش حسابداری (1)
دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع (1)
دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری (1)
دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات