کلیدواژه:

مدیریت درامد

تعداد اسناد علمی: 66

ارتباط بین مدیرت در آمدها و تقلب در حساب های مالی

نویسنده: فرشاد احمدی ،
مقاله کنفرانس: نخستین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت - 1396

قیمت گذاری برنامه ریزی تولید مرجع و تنوع کیفیت

مقاله کنفرانس: چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع - 1396

مدیریت درآمد شبکه هواپیمایی با استفاده از برنامه ریزی پویا

استاد راهنما: رضا سلیمانی فر ، استاد مشاور: محمد مدرس یزدی ، دانشجو: رضا سلیمانی فر ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی صنایع - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (29)
پایان‌نامه (27)
مقاله نشریه (6)
کتاب (4)
محل نشر
دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع (2)
نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارافرینی (2)
اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی (1)
اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد (1)
اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت (1)
بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (1)
دانش حسابداری (1)
دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع (1)
دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری (1)
دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات