کلیدواژه:

مذاهب اربعه

تعداد اسناد علمی: 23

مقاله کنفرانس بررسی کار نوعا کشنده در فقه، حقوق موضوعه و مذاهب اربعه

کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397

پایان‌نامه ماهیت کافر و انواع آن و نحوه ی تجارت با آنان در فقه مقارن و حقوق مدنی ایران

استاد راهنما: محمدرضا حبیبی مهر ، دانشجو: نوید پزشکیان ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: امامیه ، مذاهب اربعه

پایان‌نامه بررسی تطبیقی احکام ولد الزنا با ولد اللعان در مذاهب اربعه

استاد راهنما: فرزاد پارسا ، استاد مشاور: سهیلا رستمی ، دانشجو: سعدی جلالی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه کردستان - 1396 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه تبیین فقهی و حقوقی تاثیر دین بر قصاص با رویکرد تطبیقی در مذاهب اربعه

استاد راهنما: سید حامد حسینی ، دانشجو: زینب رضایت ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: قصاص ، دین ، مذاهب اربعه

پایان‌نامه بررسی مبانی فقهی تمکین زوجه نسبت به زوج در مذاهب اربعه

استاد راهنما: سهیلا رستمی ، استاد مشاور: فرزاد پارسا ، دانشجو: شیلان سجادی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه کردستان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: تمکین ، زوج ، زوجه ، مذاهب اربعه

پایان‌نامه احکام مراهق در مذاهب اربعه اهل سنت

استاد راهنما: فرزاد پارسا ، دانشجو: نجم الدین سعیدی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کردستان - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1393 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (16)
مقاله کنفرانس (5)
مقاله نشریه (2)
محل نشر
کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی (2)
دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی (1)
معرفت کلامی (1)
همایش ملی سیره پژوهی امام هادی (ع) (1)
پژوهش های فقهی (1)
کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی (1)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات