کلیدواژه:

مذاهب خمسه

تعداد اسناد علمی: 40

غرر و آثار آن بر عقود مالی از منظر مذاهب خمسه

استاد راهنما: امیر حمزه سالارزایی ، دانشجو: عمر کرد ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده الهیات - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: غرر ، عقد ، بیع ، مذاهب خمسه

بررسی احکام فقهی و حقوقی ایتام در مذاهب پنجگانه اسلامی

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران - 1396

بررسی قاعده تداخل دیه عضو در دیه نفس از منظر فقه وحقوق اسلامی

نویسنده: زینب عباسپور ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی - 1396

بررسي تطبيقي اقاله در مذاهب اسلامي

نویسنده: هواشمي امير ،
مقاله کنفرانس: كنفرانس پژوهش هاي نوين ايران و جهان در روانشناسي و علوم تربيتي حقوق و علوم اجتماعي - 1396

شرایط عقد نکاح و طلاق در مذاهب خمسه

پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

عدالت قاضی در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران

دانشجو: زینب نفر ، استاد مشاور: مهدی رهبر ، استاد راهنما: فریبا حاجیعلی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه مذاهب اسلامی - دانشکده الهیات - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه و مذاهب خمسه

پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی احکام و حقوق ایتام در مذاهب خمسه

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران - 1395

واژه شهید و شهادت از دیدگاه مذاهب خمسه

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی فقه، حقوق و روانشناسی - 1395
کلیدواژه: شهید ، شهادت ، مذاهب خمسه
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (21)
مقاله کنفرانس (16)
مقاله نشریه (3)
محل نشر
اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی (2)
نخستین کنگره ملی زنان موفق ایران (2)
اولین همایش ملی قرارداد، اصول و چالشهای پیش رو (1)
اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران (1)
دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه وترویج اموزش علوم در ایران (1)
فقه و تاریخ تمدن (1)
مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) (1)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (1)
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (1)
کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات