کلیدواژه:

مذاهب خمسه

تعداد اسناد علمی: 42

مقاله کنفرانس ارزیابی فقهی و حقوقی حدود پوشش زن از دیدگاه مذاهب خمسه

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397
کلیدواژه: حجاب ، عفاف ، پوشش ، فقه ، حقوق ، مذاهب خمسه

مقاله کنفرانس بررسی فقهی و حقوقی پوشش زن از دیدگاه مذاهب خمسه

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397
کلیدواژه: حجاب ، عفاف ، پوشش ، فقه ، حقوق ، مذاهب خمسه

پایان‌نامه غرر و آثار آن بر عقود مالی از منظر مذاهب خمسه

استاد راهنما: امیر حمزه سالارزایی ، دانشجو: عمر کرد ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده الهیات - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: غرر ، عقد ، بیع ، مذاهب خمسه

مقاله کنفرانس بررسی قاعده تداخل دیه عضو در دیه نفس از منظر فقه وحقوق اسلامی

نویسنده: زینب عباسپور ،
کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی - 1396

مقاله کنفرانس بررسي تطبيقي اقاله در مذاهب اسلامي

نویسنده: هواشمي امير ،
كنفرانس پژوهش هاي نوين ايران و جهان در روانشناسي و علوم تربيتي حقوق و علوم اجتماعي - 1396

مقاله کنفرانس بررسی احکام فقهی و حقوقی ایتام در مذاهب پنجگانه اسلامی

اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران - 1396

پایان‌نامه شرایط عقد نکاح و طلاق در مذاهب خمسه

غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه عدالت قاضی در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران

استاد راهنما: فریبا حاجیعلی ، استاد مشاور: مهدی رهبر ، دانشجو: زینب نفر ،
غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه مذاهب اسلامی - دانشکده الهیات - 1395 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه بررسی ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه و مذاهب خمسه

غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (21)
مقاله کنفرانس (18)
مقاله نشریه (3)
محل نشر
اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی (2)
نخستین کنگره ملی زنان موفق ایران (2)
کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی (2)
اولین همایش ملی قرارداد، اصول و چالشهای پیش رو (1)
اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران (1)
دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه وترویج اموزش علوم در ایران (1)
فقه و تاریخ تمدن (1)
مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) (1)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (1)
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات