کلیدواژه:

مرز

تعداد اسناد علمی: 350

نگاهی نو به طبقه بندی استراتژیک مرزها (با تأکید بر مرزهای ایران )

مقاله نشریه: دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » دوره 160، شماره 0، زمستان 1380

نظام حقوقی جزایر در حقوق بین الملل

استاد راهنما: ابراهیم بیگ زاده ، استاد مشاور: محمدجعفر قنبری جهرمی ، دانشجو: اسماء سالاری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1399 - [کارشناسی ارشد]

تبیین نظری مفاهیم بنیادین جغرافیای سیاسی در قرآن کریم

استاد راهنما: زهرا احمدی پور ، استاد مشاور: صادق آببنه وند ، دانشجو: سید احمد حسینی وردنجانی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی - 1397 - [کارشناسی ارشد]

ابعاد حقوقی تیراندازی در مرز

مقاله کنفرانس: همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان - 1397

بررسی تاثیر مرز سیاسی جغرافیایی بر سبک زندگی عشایری مقایسه عشایر مرزی عرب خوزستان و جنوب عراق

مقاله کنفرانس: همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان - 1397

بررسی جامعه شناختی زیست جهان اجتماعی کولبران مرزی

مقاله کنفرانس: همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان - 1397

تاثیر پدیدار مرز بر هویت کردها:بررسی پدیدارشناختی پدیدار مرز بر دازاین کردی

نویسنده: سامان امجدی ،
مقاله کنفرانس: همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان - 1397
کلیدواژه: مرز ، کرد ، پدیدارشناسی ، دازاین

تاسیس امنیت و جایگاه سیاسی/مفهومی مرز با توجه به آراء فوکو و آگامبن در باب دولت مدرن

نویسنده: احمد غلامی ،
مقاله کنفرانس: همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان - 1397

گفتمان توسعه بر محور مناسبات مرزی مطالعه موردی: استان کردستان

مقاله کنفرانس: همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (191)
مقاله نشریه (107)
پایان‌نامه (52)
محل نشر
همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری (37)
همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها (36)
علوم و فنون مرزی (28)
پژوهش نامه مطالعات مرزی (17)
نهمین کنگره انجمن ژیوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران (15)
همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان (13)
هشتمین کنگره انجمن ژیوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی (11)
ژیوپولیتیک (7)
همایش ملی خراسان جنوبی نظم و امنیت (خراسان جنوبی شناسی انتظامی، فرصت ها و چالش ها) (6)
اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی (4)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات