کلیدواژه:

مرز

تعداد اسناد علمی: 355

نگاهی نو به طبقه بندی استراتژیک مرزها (با تأکید بر مرزهای ایران )

مقاله نشریه: دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » دوره 160، شماره 0، زمستان 1380

نظام حقوقی جزایر در حقوق بین الملل

استاد راهنما: ابراهیم بیگ زاده ، استاد مشاور: محمدجعفر قنبری جهرمی ، دانشجو: اسماء سالاری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1399 - [کارشناسی ارشد]

تبیین نظری مفاهیم بنیادین جغرافیای سیاسی در قرآن کریم

دانشجو: سید احمد حسینی وردنجانی ، استاد مشاور: صادق آببنه وند ، استاد راهنما: زهرا احمدی پور ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی - 1397 - [کارشناسی ارشد]

بررسی و تحلیل کارکرد شهر مرزی در راستای تبدیل شدن به منطقه آزاد

نویسنده: لیلا قاسم پور ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - 1397
کلیدواژه: مناطق آزاد ، توسعه ، مرز ، شهر سرو

تاثیرپدیده قاچاق بر تحصیل دانش آموزان منطقه مرزی بم پشت

مقاله کنفرانس: یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی - 1397
کلیدواژه: قاچاق ، مرز ، تحصیل ، دانش آموز

نقش گمرک در پیشگیری از قاچاق محصولات کشاورزی

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها - 1397

تاثیر بازگشایی باز ارچه های مرزی بر فقر زندگی مردم سیستان

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت اقتصاد و بانکداری - 1397

مرز و مرزبانی در ادبیات ایران

مقاله کنفرانس: چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (196)
مقاله نشریه (107)
پایان‌نامه (52)
محل نشر
همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری (37)
همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها (36)
علوم و فنون مرزی (28)
پژوهش نامه مطالعات مرزی (17)
نهمین کنگره انجمن ژیوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران (15)
همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان (13)
هشتمین کنگره انجمن ژیوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی (11)
ژیوپولیتیک (7)
همایش ملی خراسان جنوبی نظم و امنیت (خراسان جنوبی شناسی انتظامی، فرصت ها و چالش ها) (6)
اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی (4)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات