کلیدواژه:

مرزنشینی

تعداد اسناد علمی: 10

بررسی تاثیر مرز سیاسی جغرافیایی بر سبک زندگی عشایری مقایسه عشایر مرزی عرب خوزستان و جنوب عراق

مقاله کنفرانس: همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان - 1397

تجارب زیسته ی مرزنشینان از پدیده ی مرز: مورد مطالعه شهر نودشه

نویسنده: سردار فتوحی ،
مقاله کنفرانس: همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان - 1397

توسعه تجارت مرزی؛ دگرگونی هسته های فرهنگی مرزنشینان

مقاله کنفرانس: همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان - 1397

امنیت و مرزنشینی

مقاله کنفرانس: همايش ملي مرزنشيني توسعه پايدار و فرصت هاي سرمايه گذاري - 1393

ایده های نوین در رسیدگی به مسائل مرزی

مقاله کنفرانس: همايش ملي مرزنشيني توسعه پايدار و فرصت هاي سرمايه گذاري - 1393
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (9)
مقاله نشریه (1)
محل نشر
همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری (5)
همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان (3)
جامعه پژوهی فرهنگی (1)
کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات