کلیدواژه:

مسیر یابی

تعداد اسناد علمی: 1035
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (737)
پایان‌نامه (243)
مقاله نشریه (42)
کتاب (13)
محل نشر
اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات (13)
همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر (10)
کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر (10)
پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی (9)
دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات (8)
کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات (8)
اولین کنفرانس ملی نواوری در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات (7)
همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات (7)
همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی (7)
پژوهشنامه حمل و نقل (7)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات