کلیدواژه:

مسیر یابی

تعداد اسناد علمی: 1084

مقاله کنفرانس جستجوی کوتاه ترین مسیر در شبکه از طریق الگوریتم ژنتیک

دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران - 1397

مقاله کنفرانس طراحی مسیریاب براساس الگوریتم کلونی مورچگان برای شبکه بر تراشه

چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (786)
پایان‌نامه (243)
مقاله نشریه (42)
کتاب (13)
محل نشر
اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات (13)
همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر (10)
کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر (10)
پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی (9)
دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات (8)
کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات (8)
اولین کنفرانس ملی نواوری در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات (7)
همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات (7)
همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی (7)
پژوهشنامه حمل و نقل (7)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات