کلیدواژه:

مسیولیت

تعداد اسناد علمی: 587

منطقة کنترل شدة رفتاری در سیاست جنایی اسلام

مقاله نشریه: دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران » دوره 52، شماره 0، تابستان 1380

مسیولیت در فقه، حقوق و اخلاق و اهمیت آن با تاکید بر سیره امام علی(ع)

مقاله کنفرانس: ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397
کلیدواژه: مسیولیت ، فقه ، حقوق و اخلاق

نقش قاعده تحذیر در مسیولیت مدنی تولیدکنندگان

مقاله کنفرانس: پنجمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری - 1397

اثر سکوت در جامعه ی حقوقی ایران

مقاله کنفرانس: پنجمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی - 1397

احساس مسیولیت معلمی در تعلیم و تربیت

نویسنده: مهرداد جعفری ،
مقاله کنفرانس: چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی از نگاه معلم - 1397

بررسی رابطه ی اعطای مسیولیت با کاهش رفتارهای پرخاشگرانه کودکان پسر 7 تا 12 سال

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران - 1397
کلیدواژه: پرخاشگری ، کودکان ، مسیولیت

تحلیل مسیولیت و خسارت وارده بر مصرف کننده ناشی از کالای خطرناک

مقاله کنفرانس: ششمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (242)
مقاله کنفرانس (216)
مقاله نشریه (102)
کتاب (27)
محل نشر
چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارامدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران (9)
مطالعات حقوق خصوصی (8)
نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت (7)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند (6)
پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارافرینی و نواوری های باز (6)
اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق (5)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (5)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (5)
پژوهشنامه بیمه (5)
اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (4)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات