کلیدواژه:

مسیولیت مدنی

تعداد اسناد علمی: 963

مقاله نشریه نظریه از دست دادن فرصت در مسئولیت مدنی

نویسنده: محمود کاظمی ،
نشریه دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران » دوره 53، شماره 0، پاییز 1380

مقاله کنفرانس تببین و بررسی مبانی مسئولیت مدنی قضات

پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران) - 1398

مقاله کنفرانس مسیولیت مدنی مبتنی بر تقصیر

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس بررسی و نقش قوانین حقوقی حیات بشر در محیط زیست پایدار

نویسنده: محبوبه رامیار ،
اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی - 1397

مقاله کنفرانس مسیولیت مدنی حق العمل کار در حقوق ایران

پنجمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (453)
پایان‌نامه (385)
مقاله نشریه (125)
محل نشر
اولین همایش ملی ارتقاا نظام مسیولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها (79)
مطالعات حقوق خصوصی (17)
سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی (16)
کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در اغاز هزاره سوم (15)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (13)
چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارامدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران (10)
کنگره بین المللی جامع حقوق ایران (10)
اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی (9)
دیدگاه های حقوق قضایی (8)
اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی (7)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات