کلیدواژه:

مشارکت مردمی

تعداد اسناد علمی: 542

بررسی وضعیت پروژه مدیریت چرای دام در سطح مراتع شهرستان میبد (مطالعه موردی: منطقه ندوشن)

نویسنده: محمد خسروانی ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست - 1397

شناسایی و تحلیل بافتهای فرسوده شهری ( مطالعه موردی شهر رشت)

نویسنده: زهرا فروتن ،
مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری - 1397

بررسی و تحلیل مشارکت مردم در امر نوسازی بافت فرسوده

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری - 1397

بررسی نقش جامعه محوری در مدیریت بحران

مقاله کنفرانس: کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - 1397

ارزیابی نقش مشارکت مردمی در مدیریت پسماند شهری با محوریت تفکیک از مبدا (مطالعه موردی: شهر رشت منطقه 5)

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی ایده های راهبردی در معماری، شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست پایدار - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (446)
مقاله نشریه (58)
پایان‌نامه (38)
محل نشر
اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار (12)
اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار (11)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری (6)
کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های اینده، نگاه به گذشته (6)
اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار (5)
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار (5)
جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه 2 شهر تهران (5)
دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری (5)
سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی اب و خاک کشور (5)
سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست (5)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات