کلیدواژه:

مصالح

تعداد اسناد علمی: 272

بیع معاطات و اثر عرف در تصحیح آن

مقاله نشریه: مقالات و بررسیها » دوره 71، شماره 0، تابستان 1381

اجرا و طراحی سازه های پوسته ای

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21 - 1397

روشهای ساخت و تزیین معماری اسلامی با تاکید بر نوع مصالح

مقاله کنفرانس: کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - 1397

معرفی مخازن بتنی زمینی و روش اجرای آن از دیدگاه مدیریت ساخت

مقاله کنفرانس: کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - 1397

معماری اسلامی با تاکید بر نوع مصالح

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (236)
پایان‌نامه (22)
مقاله نشریه (14)
محل نشر
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری (7)
دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری (5)
اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی (4)
اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها) (4)
اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار (4)
سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری (4)
پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (4)
چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (4)
کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام (4)
کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی (4)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات