کلیدواژه:

مصالح

تعداد اسناد علمی: 285

مقاله نشریه بیع معاطات و اثر عرف در تصحیح آن

نشریه مقالات و بررسیها » دوره 71، شماره 0، تابستان 1381

مقاله کنفرانس استفاده از خاک سیمان به عنوان مصالح روسازی

نویسنده: مجید جلیلی ،
سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی - 1398

مقاله کنفرانس شناخت تاثیر بتن الیافی در علوم مهندسی ساختمان

اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم مهندسی - 1397
کلیدواژه: بتن ، الیاف ، مصالح.

مقاله کنفرانس روشهای ساخت و تزیین معماری اسلامی با تاکید بر نوع مصالح

کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - 1397

مقاله کنفرانس معرفی مخازن بتنی زمینی و روش اجرای آن از دیدگاه مدیریت ساخت

کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - 1397

مقاله کنفرانس معماری اسلامی با تاکید بر نوع مصالح

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها - 1397

مقاله کنفرانس اجرا و طراحی سازه های پوسته ای

کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21 - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (249)
پایان‌نامه (22)
مقاله نشریه (14)
محل نشر
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری (7)
دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری (5)
اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی (4)
اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها) (4)
اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار (4)
سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری (4)
پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (4)
چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (4)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران (4)
کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام (4)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات