کلیدواژه:

مصرف

تعداد اسناد علمی: 625

مبانی فقهی ماده 264 قانون مجازات اسلامی

مقاله کنفرانس: پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران - 1397
کلیدواژه: مصرف ، خمر ، مسکر ، مستی ، حد

انگیزههای ترویج مصرف محصولات سبز در یک کشور در حال توسعه

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه - 1397

بررسی تاثیر مصرف گرایی بر اقتصاد خانوار در ناحیه ۴ منطقه ۲ شهرداری تهران

استاد راهنما: سید موسی پورموسوی ، دانشجو: سعید بهلولی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت - 1396 - [کارشناسی ارشد]

ارائه و تبیین الگوی بازآفرینی شهری با تأکید بر رویکرد فرهنگ مبنا؛ مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری شیراز

استاد راهنما: زهره هادیانی ، استاد مشاور: جعفر قادری ، دانشجو: پگاه ایزدی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی - 1396 - [دکترای تخصصی (PhD)]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (241)
مقاله کنفرانس (208)
مقاله نشریه (137)
کتاب (39)
محل نشر
اقتصاد اسلامی (7)
همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف (6)
مشکوه (5)
کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی (5)
اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی (4)
همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز (4)
پژوهش های ارتباطی (4)
پژوهشها و سیاستهای اقتصادی (4)
اقتصاد مقداری (3)
اولین کنگره چالشهای کود در ایران (3)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات