کلیدواژه:

مصرف

تعداد اسناد علمی: 630

مبانی فقهی ماده 264 قانون مجازات اسلامی

مقاله کنفرانس: پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران - 1397
کلیدواژه: مصرف ، خمر ، مسکر ، مستی ، حد

انگیزههای ترویج مصرف محصولات سبز در یک کشور در حال توسعه

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه - 1397

بررسی تاثیر سبک زندگی بر هویت با تکیه بر نظرات پیر بوردیور

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی - 1397

مبانی فقهی جرم شرب خمر بنابر دیدگاه مذاهب اسلامی

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام - 1397
کلیدواژه: مصرف ، شرب و تناول ، خمر ، مسکر ، مستی ، حد
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (241)
مقاله کنفرانس (212)
مقاله نشریه (137)
کتاب (40)
محل نشر
اقتصاد اسلامی (7)
همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف (6)
مشکوه (5)
کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی (5)
اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی (4)
همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز (4)
پژوهش های ارتباطی (4)
پژوهشها و سیاستهای اقتصادی (4)
اقتصاد مقداری (3)
اولین کنگره چالشهای کود در ایران (3)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات