کلیدواژه:

مصرف انرژی

تعداد اسناد علمی: 1562

مقاله کنفرانس تبیین راهبردهای خودکفایی در مصرف انرژی در ساختمان های بلند مسکونی

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا _ دانشگاه Kasem Bundit بانکوک - 1398
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (1081)
پایان‌نامه (340)
مقاله نشریه (139)
کتاب (2)
محل نشر
کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی (16)
سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی (13)
مطالعات اقتصاد انرژی (13)
اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی (11)
پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی (11)
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران (10)
کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر (9)
سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری (8)
مهندسی مکانیک مدرس (8)
چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی (8)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات