کلیدواژه:

مصرف رسانه ای

تعداد اسناد علمی: 69

مقاله کنفرانس رابطه میان مصرف رسانه ای، سواد رسانه ای وتفکر انتقادی شهروندان شهر تهران

نویسنده: بهرخ گنجی ،
دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده - 1397

مقاله کنفرانس مدیریت مصرف رسانه های اجتماعی با تاکید بر سواد اخلاقی در آموزش های شهروندی

دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده - 1397

مقاله کنفرانس مطالعه رابطه مصرف رسانه ای با مدیریت بدن (مورد مطالعه: زنان شهر تبریز)

نویسنده: حامد اکبرپور ،
کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (30)
مقاله نشریه (23)
پایان‌نامه (16)
محل نشر
جامعه شناسی کاربردی (4)
دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده (3)
علوم اجتماعی (3)
کنگره ملی اوقات فراغت و سبک زندگی جوانان (3)
زن و جامعه (2)
پژوهش های ارتباطی (2)
کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و علوم تربیتی ایران (2)
انتظام اجتماعی (1)
اولین همایش ملی اطلاعات، ارتباطات، مردم و جامعه (1)
اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات