کلیدواژه:

مصرف محصولات فرهنگی

تعداد اسناد علمی: 4
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (3)
مقاله نشریه (1)
محل نشر
اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی (1)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی (1)
تحقیقات فرهنگی ایران (1)
دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات