کلیدواژه:

مطالعات فرهنگی

تعداد اسناد علمی: 71

مقاله کنفرانس تشعیرهای به کار رفته در نگاره های شاهنامه شاه طهماسبی و تاثیرات آن بر مطالعات فرهنگی اجتماعی دوران صفوی

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397

پایان‌نامه جایگاه مطالعات فرهنگی در ادبیات پایداری

استاد راهنما: مهین دخت فرخ نیا ، استاد مشاور: سید امیر جهادی ، دانشجو: فائزه سلیمانی پایطاق ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (30)
مقاله کنفرانس (20)
پایان‌نامه (14)
کتاب (7)
محل نشر
مطالعات جامعه شناختی (3)
مطالعات فرهنگی و ارتباطات (3)
نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای (2)
همایش ملی ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی (2)
اسلام و مطالعات اجتماعی (1)
اموزش عالی (1)
اندیشه مدیریت راهبردی (1)
اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران (1)
تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی (1)
تحقیقات فرهنگی ایران (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات