کلیدواژه:

مطبوعات

تعداد اسناد علمی: 251

بررسی تطبیقی آیین دادرسی جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران و انگلیس

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

مطبوعات کودک و نوجوان

مقاله کنفرانس: پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران - 1396

بررسی نقش مطبوعات در آموزش شهروندان حرفه ای

نویسنده: یونس قیصی زاده ،
مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی - 1396

نگاهی به مسؤلیت مدنی مطبوعات در حقوق ایران

مقاله کنفرانس: اولین همایش بین المللی مطالعات و تحقیقات علوم انسانی و اسلامی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (130)
مقاله نشریه (62)
مقاله کنفرانس (43)
کتاب (16)
محل نشر
مطالعات فرهنگی و ارتباطات (4)
جامعه، فرهنگ، رسانه (3)
علوم اجتماعی (3)
مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی (3)
مطالعات انقلاب اسلامی (3)
بهارستان سخن (ادبیات فارسی ازاد خوی) (2)
تاریخ ایران (2)
دومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه (2)
مطالعات رسانه و امت (2)
نظم و امنیت انتظامی (2)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات