کلیدواژه:

مطبوعات

تعداد اسناد علمی: 253

نظام های حقوقی حاکم بر تاسیس و فعالیت مطبوعات و نظارت بر عملکرد آنان

نویسنده: روح الله خانی ،
مقاله کنفرانس: پنجمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی - 1397

بررسی تطبیقی آیین دادرسی جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران و انگلیس

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

مطبوعات کودک و نوجوان

مقاله کنفرانس: پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران - 1396

بررسی نقش مطبوعات در آموزش شهروندان حرفه ای

نویسنده: یونس قیصی زاده ،
مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی - 1396

بررسی الزامات وکارآمدی قانون در زمینه آزادی مطبوعات و رسانه

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (130)
مقاله نشریه (62)
مقاله کنفرانس (45)
کتاب (16)
محل نشر
مطالعات فرهنگی و ارتباطات (4)
جامعه، فرهنگ، رسانه (3)
علوم اجتماعی (3)
مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی (3)
مطالعات انقلاب اسلامی (3)
بهارستان سخن (ادبیات فارسی ازاد خوی) (2)
تاریخ ایران (2)
دومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه (2)
مطالعات رسانه و امت (2)
نظم و امنیت انتظامی (2)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات