کلیدواژه:

معامله

تعداد اسناد علمی: 129

پایان‌نامه بررسی معامله طلب پولی موجل

استاد راهنما: عباس زراعت ، استاد مشاور: عباسعلی دارویی ، دانشجو: امیر پردل ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی - 1398 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: معامله ، طلب ، پولی ، موجل

مقاله کنفرانس جایگاه شروط قرارداد در رفع عیب

دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397
کلیدواژه: عیب ، قراداد ، حقوق ، معامله

مقاله کنفرانس شرایط ثبوت خیار عیب

دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397
کلیدواژه: عیب ، قرارداد ، حقوق ، معامله

مقاله کنفرانس ضمان عمومی ناشی از عیب

دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397
کلیدواژه: عیب ، قرارداد ، حقوق ، معامله

مقاله کنفرانس ماهیت و معیار عیب در حقوق قراردادها

دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397
کلیدواژه: عیب ، قرارداد ، حقوق ، معامله

مقاله کنفرانس بررسی اهلیت افراد دارای اختلالات ذهنی در حقوق ایران و انگلیس

نویسنده: حسین شیری ،
دومین همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی - 1397

مقاله کنفرانس انواع ورشکستگی و دیدگاه آن از نظر فقهی و حقوقی

نویسنده: ماهیرا حاجتی ،
سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس بررسی فقهی و حقوقی مسیولیت کیفری و مدنی ورشکسته

نویسنده: ماهیرا حاجتی ،
سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (73)
مقاله کنفرانس (43)
مقاله نشریه (13)
محل نشر
دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (4)
اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق (3)
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (2)
اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت (2)
سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی (2)
مطالعات فقه و حقوق اسلامی (2)
همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی (2)
همایش ملی علوم انسانی (2)
پژوهش حقوق عمومی (2)
کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر (2)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات