کلیدواژه:

معامله معارض

تعداد اسناد علمی: 12

مقاله کنفرانس کلاهبرداری ثبتی

سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی - 1397

پایان‌نامه وضعیت حقوقی معاملات معارض با قراردادهای پیش‌فروش آپارتمان

استاد راهنما: علی محمدزاده ، استاد مشاور: ایمان پورعلی ، دانشجو: سید محمد صادق حسینی کالجی ،
غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه علامه محدث نوری - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه بررسی تطبیقی بزه های انتقال مال غیر و معامله معارض با معامله فضولی با تکیه بر رویه قضایی

استاد راهنما: نریمان فاخری ، استاد مشاور: علیرضا مهر افشان ، دانشجو: احمد زرنگار ،
دولتی - دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه نقش سند رسمی در کاهش دعاوی در حوزه ی مالکیت ها

دانشجو: عاصمه بهرامی ، استاد راهنما: خدیجه مرادی ،
دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد کرمانشاه - دانشکده حقوق - 1393 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه بررسی تحلیلی جرایم انتقال مال غیر و معامله‌ی معارض در حقوق ایران.

دانشجو: سید محمد داربوی ، استاد مشاور: محمد رضا شادمان فر ، استاد راهنما: محمود مالمیر ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1391 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه تعهد به تملیک

دانشجو: جواد مختاری ، استاد مشاور: سام محمدی ، استاد راهنما: فخرالدین اصغری آقمشهدی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - 1388 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (9)
مقاله کنفرانس (3)
محل نشر
دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق (1)
سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی (1)
کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات