کلیدواژه:

معمار

تعداد اسناد علمی: 49

معمار زیبایی، معماری زیبا تاملی بز ىز معماری

مقاله کنفرانس: پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری - 1396

معمار و معماری از دیدگاه اندیشمندان ایرانی-اسلامی

مقاله کنفرانس: پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری - 1396

معماری، عالی ترین نوع بیان

مقاله کنفرانس: پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری - 1396
کلیدواژه: معمار ، معماری ، بیان ، فرهنگ.

تعلق جمعی به مکان در خانه ی معمار ،تحقق و ارتقاء اندیشه های ناب معمارانه

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران - 1396

منشا و سرچشمه خلق آثار هنری

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران - 1396

تاثیر حضور در طبیعت به عنوان منبع الهام بخشی معماران

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (43)
مقاله نشریه (4)
پایان‌نامه (2)
محل نشر
پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (3)
دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران (2)
سومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه (2)
هنرهای زیبا (2)
اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا (1)
اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی معماری،عمران و محیط زیست شهری (1)
اولین همایش ملی طراحی و طبیعت (1)
اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها) (1)
اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی (1)
اولین همایش ملی چشم انداز نظنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404 (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات