کلیدواژه:

مقاومت در برابر خوردگی

تعداد اسناد علمی: 74

مقاله کنفرانس بتن گوگردی؛ معیارها و مصارف

چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری - 1395

پایان‌نامه بررسی ریزساختار و رفتار خوردگی جوش اتصالات غیرمشابه API X80 / API X70

استاد راهنما: رضا علوی زارع ، استاد مشاور: علی اشرفی ، پدیدآور: ابوالفضل ملکان ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده مهندسی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه بررسی رفتار کار گرم فولاد زنگ‌ نزن دوفازی ریختگی X22H5T

استاد راهنما: بهمن کروجی ، پدیدآور: حسین علی نژاد ،
دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده فنی - 1393 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (64)
مقاله کنفرانس (9)
مقاله نشریه (1)
محل نشر
اولین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا (2)
سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران (1)
سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران (1)
مواد پیشرفته و پوشش­ های نوین (1)
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1)
همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین (1)
چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (1)
کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی (1)
یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران (1)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات