کلیدواژه:

منابع انرژی

تعداد اسناد علمی: 151

تاثیر معماری پایدار در توسعه مدیریت شهری

مقاله کنفرانس: کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - 1397

بررسی جایگاه زغال سنگ در حوزه انرژی و توسعه اقتصادی پایدار

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی فرصت­ها و محدودیت­های سرمایه­ گذاری در حوزه صنعت خراسان جنوبی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (92)
پایان‌نامه (43)
مقاله نشریه (16)
محل نشر
دومین همایش ملی انرژی های نو و پاک (4)
مطالعات اسیای مرکزی و قفقاز (3)
افات و بیماریهای گیاهی (2)
اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار (2)
اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی (2)
همایش ملی خلیج فارس (2)
چهارمین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان (2)
چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی (2)
کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر (2)
کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات