کلیدواژه:

مناره

تعداد اسناد علمی: 86

ریخت شناسی مناره ، به عنوان یکی از عناصر اصلی سیمای شهر اسلامی در ایران بعد از اسلام

مقاله کنفرانس: کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی - 1397

نقش مناره در هویت بخشی به شهرهای ایرانی اسلامی

مقاله کنفرانس: کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران - 1396

تفکیک جنبه های تاریخی و پایداری محیطی در مناره مسجد جامع گرگان

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت - 1396

تاثیر فرهنگ و مذهب در شکل گیری عناصر کالبدی نمونه موردی :مناره در آذربایجان غربی

مقاله کنفرانس: سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (77)
مقاله نشریه (5)
پایان‌نامه (4)
محل نشر
دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری (6)
همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی (3)
کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های اینده، نگاه به گذشته (3)
اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار (2)
اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی (2)
همایش ملی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی (2)
همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی (2)
پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری (2)
پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (2)
کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوهشهای نیاز محور (2)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات