کلیدواژه:

مهر

تعداد اسناد علمی: 127

تحلیل نقوش مهرهای دوره عیلامی بر پایه مواد و مصالح

مقاله کنفرانس: کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - 1397

بررسی فقهی و حقوقی حق حبس و حق حبس درنکاح

نویسنده: فاطمه دنکوب ،
مقاله کنفرانس: چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی - 1397

مهریشت:متن ویراسته،ترجمه فارسی،یادداشت ها

استاد راهنما: مهدی علایی ، استاد مشاور: محمد مطلبی ، دانشجو: میترا رضائی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: اوستا ، مهریسنی ، مهریشت ، مهر

اعتبار مهریه‌های سنگین در فقه و حقوق

استاد راهنما: عباس زمانی ، دانشجو: علی اصغر تسبیحی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1396 - [کارشناسی ارشد]

تحلیل مقایسه ای تصویری نقوش مهرها و نقش برجسته های دوره عیلامی

مقاله کنفرانس: پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری - 1396

نقش کهن الگوهای آناهیتا و مهر در باغسازی ایرانی

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر - 1396

بررسی رابطه ی گرز گاو سر فریدون با گرز صد تیغه ی مهر

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (52)
مقاله کنفرانس (40)
پایان‌نامه (35)
محل نشر
مطالعات ایرانی (5)
اولین همایش ملی باستان شناسی ایران (3)
کنگره بین المللی زبان و ادبیات (3)
اولین همایش بین المللی نواوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی (2)
باغ نظر (2)
زبان و ادبیات فارسی (2)
فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (2)
فقه و اصول (2)
فقه و تاریخ تمدن (2)
فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات