کلیدواژه:

مواد تغییر فاز دهنده

تعداد اسناد علمی: 200

مقاله کنفرانس کاربرد مواد تغییر فاز دهنده در طراحی اقلیمی مناطق گرم و خشک

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (138)
پایان‌نامه (54)
مقاله نشریه (8)
محل نشر
پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کابردی در مهندسی برق مکانیک و مکاترونیک (4)
چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی (4)
بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران (3)
بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک (3)
دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا (3)
دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک (3)
سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران (3)
سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی (3)
اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک (2)
اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات