کلیدواژه:

مودی مالیات

تعداد اسناد علمی: 4

بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی از دیدگاه ماموران مالیاتی استان سمنان

استاد راهنما: نورالدین نوری ، پدیدآور: محمدرضا عامری ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده مدیریت - 1394 - [کارشناسی ارشد]

تأثیر کیفیت حسابرسی بر اجتناب مالیاتی

استاد راهنما: آزیتا جهانشاد ، استاد مشاور: زهرا پورزمانی ، پدیدآور: اردشیر مظفری دهنو ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری - 1393 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (4)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات