کلیدواژه:

موقوفه

تعداد اسناد علمی: 21

امکان فروش و تبدیل موقوفات در حقوق ایران

نویسنده: لیلا امامی مهر ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

بررسی شخصیت حقوقی وقف در حقوق ایران و فقه اسلامی

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: شخصیت حقوقی ، وقف ، موقوفه ، فقه ، آثار

معیارها وشرایط فروش و تغییر کاربری عین موقوفه

دانشجو: اکرم جهانگیر ی ، استاد راهنما: جمشید معصومی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: موقوفه

بررسی مبانی فقهی حقوقی فروش موقوفات انتفاعی ومنفعتی

استاد راهنما: جمیله جعفری ، دانشجو: امیر خسرو ضیا ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت - پژوهشکده علوم - 1394 - [کارشناسی ارشد]

مقایسه ی حدود وظایف و اختیارات متولّی موقوفه در حقوق ایران با وظایف و اختیارات تراستی در حقوق انگلیس

استاد راهنما: همایون مافی ، استاد مشاور: سام محمّدی ، دانشجو: مهران قلی پور علمداری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1394 - [پایان نامه دکترا]
کلیدواژه: متولّی ، تراست ، موقوفه ، وظیفه

شناخت مالکیت حدود پلاک ثبتی 10656 اصلی موقوفه موسوم به قهیان واقع در شهر مقدس قم

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته - 1394
کلیدواژه: مالکیت ، قانون ، سند ، موقوفه

بررسی مبانی فقهی و حقوقی فروش موقوفات انتفاعی و منفعتی

استاد راهنما: محمد مهدی بهداروند ، استاد مشاور: محمود یوسف وند ، دانشجو: هادی غلامرضاراوی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشکده اصول الدین - 1393 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: بیع ، جواز ، موقوفه ، وقف منفعتی

بررسی چالش‎ها و موانع وقف با نگاهی به آسئبهای اجتماعی آن در زاهدان

استاد راهنما: امیرحمزه سالارزایی ، استاد مشاور: ماندانا زنگنه سروش ، دانشجو: صدیقه محمدی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1392 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (12)
مقاله نشریه (5)
مقاله کنفرانس (4)
محل نشر
اقتصاد اسلامی (1)
اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران (1)
جستارهای اقتصادی ایران (1)
مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای (1)
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (1)
همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی (1)
پژوهشنامه متین (1)
کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های اینده، نگاه به گذشته (1)
کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات