کلیدواژه:

مکان یابی

تعداد اسناد علمی: 3266

مطالعه مکانیابی استقرار بهینه زمانی ومکانی دستگاه ضد تگرگ در شهرستان اهر در محیط GIS

دانشجو: بیگرد خداکرمیان ، استاد مشاور: هاشم رستم زاده ، استاد راهنما: خلیل ولی‏زاده کامران ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده جغرافیا - 1398 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: مکانیابی ، Location

تحلیل معیارها و پارامترهای موثر در مکانیابی مناطق صنعتی با رویکرد حفاظت از محیط زیست

مقاله کنفرانس: اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (2023)
پایان‌نامه (798)
مقاله نشریه (445)
محل نشر
اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار (34)
اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار (29)
همایش ملی ژیوماتیک (28)
چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (24)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری (24)
ششمین کنگره انجمن ژیوپلتیک ایران پدافند غیرعامل (17)
کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام (17)
اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی (15)
دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست (15)
پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (14)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات