کلیدواژه:

میدان نفت و گاز

تعداد اسناد علمی: 30

تعیین شعاع گلوگاه های تخلخل با استفاده از تلفیق نتایج ارزیابی پتروفیزیکی و تزریق جیوه

استاد راهنما: بهمن سلیمانی ، استاد مشاور: مصیب کمری ، پدیدآور: لیلا محمدحسینی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده علوم - 1393 - [کارشناسی ارشد]

امکان‌سنجی انجام تزریق آب نمک رقیق و گاز در یکی از میادین نفتی جنوب ایران

استاد راهنما: سعید جعفری ، استاد مشاور: مهین شفیعی ، پدیدآور: محمد طالع قمر ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده فنی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از منابع مشترک نفت و گاز در روابط ایران و همسایگانش در خلیج‌فارس

پدیدآور: رضا بانژاد ، استاد مشاور: عنایت الله یزدانی ، استاد راهنما: محمد علی بصیری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد - 1393 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات