کلیدواژه:

میکروکانال

تعداد اسناد علمی: 279

شبیه سازی عددی دوبعدی انتقال حرارت و جریان سیال در میکروکانال ها

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران - 1397

انتقال حرارت در یک میکرو کانال دو بعدی متخلخل

نویسنده: نادر قاسمی ،
مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (165)
پایان‌نامه (99)
مقاله نشریه (15)
محل نشر
مهندسی مکانیک مدرس (7)
هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (7)
سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران (6)
هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (6)
بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران (5)
هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت (5)
بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک (4)
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک (4)
دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی (4)
ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک (4)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات