کلیدواژه:

میکروکانال

تعداد اسناد علمی: 269

شبیه سازی عددی دوبعدی انتقال حرارت و جریان سیال در میکروکانال ها

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران - 1397

بررسی نحوه حرکت و انتقال جرم بین فازها در سیالات چند فازی در سیستم‌های میکرو سیال

استاد راهنما: علی فتاحی ، مسعود رحیمی ، دانشجو: منا اکبری ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده مهندسی شیمی و پتروشیمی - 1396 - [دکترای تخصصی (PhD)]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (155)
پایان‌نامه (99)
مقاله نشریه (15)
محل نشر
مهندسی مکانیک مدرس (7)
هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (7)
سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران (6)
هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (6)
هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت (5)
بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک (4)
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک (4)
ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک (4)
نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک (4)
چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران (4)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات