کلیدواژه:

میکروکانال

تعداد اسناد علمی: 291

مقاله کنفرانس شبیه سازی عددی دوبعدی انتقال حرارت و جریان سیال در میکروکانال ها

دومین همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران - 1397

مقاله کنفرانس بررسی آزمایشگاهی انتقال حرارت در میکروکانال عمودی

بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران - 1397

مقاله کنفرانس بررسی آزمایشگاهی انتقال حرارت درون میکرو کانال خمیده

بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (177)
پایان‌نامه (99)
مقاله نشریه (15)
محل نشر
مهندسی مکانیک مدرس (7)
هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (7)
سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران (6)
هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (6)
بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران (5)
هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت (5)
بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک (4)
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک (4)
دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی (4)
ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک (4)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات