کلیدواژه:

نانوسیال

تعداد اسناد علمی: 1473

شبیه سازی عددی دوبعدی انتقال حرارت و جریان سیال در میکروکانال ها

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران - 1397

ارزیابی آزمایشگاهی مبدل حرارتی دو لوله ای مجهز به آشفته ساز جریان با نانو سیال

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی پیشرفت های نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و گاز - 1397

انتقال حرارت درون لوله گرمایی دارای نانوسیال

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی پیشرفت های نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و گاز - 1397

بازدهی اکسرژی مبدل حرارتی در حضور نانو سیال

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی پیشرفت های نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و گاز - 1397

بررسی اگزرژی درون مبدل حرارتی حاوی نانوسیال

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی پیشرفت های نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و گاز - 1397

پیش بینی اگزرژتیک درون مبدل حرارتی حاوی نانوسیال به کمک شبکه عصبی مصنوعی

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی پیشرفت های نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و گاز - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (900)
پایان‌نامه (490)
مقاله نشریه (83)
محل نشر
مهندسی مکانیک مدرس (32)
بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (29)
سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران (27)
بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک (22)
اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران (19)
بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران (19)
هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (17)
سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک (15)
دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی (13)
اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا (11)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات