کلیدواژه:

نانو سیال

تعداد اسناد علمی: 1509
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (936)
پایان‌نامه (490)
مقاله نشریه (83)
محل نشر
مهندسی مکانیک مدرس (32)
بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (29)
سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران (27)
بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک (22)
اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران (19)
بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران (19)
هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (17)
سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک (15)
دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی (13)
اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا (11)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات