کلیدواژه:

ناویر استوکس

تعداد اسناد علمی: 27

تحلیل عددی لایه مرزی پرش هیدرولیکی ناشی از عملکرد مستهلک کننده ها در حوضچه آرامش تنداب واگرا

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری - 1395
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (21)
پایان‌نامه (5)
مقاله نشریه (1)
محل نشر
دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری (2)
هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک (2)
چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک (2)
کنفرانس بین المللی مهندسی عمران (2)
اولین کنفرانس بین المللی اب، محیط زیست و توسعه پایدار (1)
دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا (1)
دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی (1)
دومین کنگره سالانه ملی مهندسی عمران (1)
سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست (1)
شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن های هوافضای ایران (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات