کلیدواژه:

نرخ رشد

تعداد اسناد علمی: 129

مرحله اول گذار جمعیتی ایران

نویسنده: حسن سرائی ،
مقاله نشریه: مطالعات جامعه شناختی » 9و10، شماره 0، دی 1376

بررسی تاثیر شاخص کیفیت خدمات بر نرخ رشد بانک ها

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران - 1397

بررسی رابطه بین مالکیت خانوادگی با هموارسازی سود

نویسنده: محمدرضا سوری ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (60)
مقاله کنفرانس (51)
مقاله نشریه (18)
محل نشر
اولین همایش ملی شیلات و ابزیان ایران (2)
اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم (2)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی (2)
همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی (2)
افات و بیماریهای گیاهی (1)
افاق امنیت (1)
اقتصاد کشاورزی (1)
اقتصاد کشاورزی و توسعه (1)
اولین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی (1)
اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات