کلیدواژه:

نزول قران

تعداد اسناد علمی: 31

بررسی احکام لیله القدر در شریعت اسلام

استاد راهنما: سهیلا رستمی ، استاد مشاور: فرزاد پارسا ، دانشجو: گونا احمدنژاد ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه کردستان - 1396 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تطبیقی آرای مفسران فریقین در مورد بیت المعمور و لوح محفوظ

دانشجو: ناهید شاهمیرانی ، استاد راهنما: زهره اخوان مقدم ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - دانشکده علوم قرآنی تهران - 1393 - [کارشناسی ارشد]

پژوهشی در شناخت آیات و سورمكی و مدنی قرآنی كریم

نویسنده: اصغر زاهدی تیر ،
مقاله کنفرانس: كنگره بين المللي فرهنگ و انديشه ديني - 1393

بررسی و نقد آراء سیوطی در اسباب نزول با تأکید بر آراء علامه طباطبایی

پدیدآور: زینب نقوی ، استاد مشاور: عباس مصلایی پور ، استاد راهنما: فتحیه فتاحی زاده ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده الهیات - 1392 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تطبیقی نزول قرآن و تدوین آن از دیدگاه آیت الله معرفت و جلال الدین سیوطی

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک - دانشکده علوم انسانی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

نزول دفعی قرآن کریم

دانشجو: فریبا پرنظر ، استاد مشاور: حمید رضا بصیری ، استاد راهنما: علی رضا فخاری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1391 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (15)
مقاله نشریه (14)
مقاله کنفرانس (2)
محل نشر
سفینه (4)
صحیفه مبین (3)
اموزه های قرانی (2)
پژوهش های قرانی (2)
علوم قران و حدیث (1)
قبسات (1)
معرفت (1)
کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی (1)
کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات