کلیدواژه:

نزول قران

تعداد اسناد علمی: 31

پایان‌نامه بررسی احکام لیله القدر در شریعت اسلام

استاد راهنما: سهیلا رستمی ، استاد مشاور: فرزاد پارسا ، دانشجو: گونا احمدنژاد ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه کردستان - 1396 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس پژوهشی در شناخت آیات و سورمكی و مدنی قرآنی كریم

نویسنده: اصغر زاهدی تیر ،
كنگره بين المللي فرهنگ و انديشه ديني - 1393

پایان‌نامه بررسی تطبیقی آرای مفسران فریقین در مورد بیت المعمور و لوح محفوظ

استاد راهنما: زهره اخوان مقدم ، دانشجو: ناهید شاهمیرانی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - دانشکده علوم قرآنی تهران - 1393 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه بررسی و نقد آراء سیوطی در اسباب نزول با تأکید بر آراء علامه طباطبایی

پدیدآور: زینب نقوی ، استاد مشاور: عباس مصلایی پور ، استاد راهنما: فتحیه فتاحی زاده ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده الهیات - 1392 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه بررسی تطبیقی نزول قرآن و تدوین آن از دیدگاه آیت الله معرفت و جلال الدین سیوطی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک - دانشکده علوم انسانی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه نزول دفعی قرآن کریم

دانشجو: فریبا پرنظر ، استاد مشاور: حمید رضا بصیری ، استاد راهنما: علی رضا فخاری ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1391 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (15)
مقاله نشریه (14)
مقاله کنفرانس (2)
محل نشر
سفینه (4)
صحیفه مبین (3)
اموزه های قرانی (2)
پژوهش های قرانی (2)
علوم قران و حدیث (1)
قبسات (1)
معرفت (1)
کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی (1)
کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی (1)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات