کلیدواژه:

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

تعداد اسناد علمی: 51
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (28)
مقاله نشریه (12)
پایان‌نامه (11)
محل نشر
دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاا مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها (3)
کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی (3)
اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ (2)
تحقیقات مالی (2)
اقتصاد پولی، مالی (1)
اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری، مدیریت اقتصاد (1)
اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری) (1)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل (1)
اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت (1)
بررسی های حسابداری و حسابرسی (1)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات