کلیدواژه:

نشانه شناسی

تعداد اسناد علمی: 909

مقاله کنفرانس بررسی رساله الطیرها از منظر الگوی نشانه شناختی پیرس

پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی) - 1398
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (324)
مقاله کنفرانس (244)
مقاله نشریه (183)
کتاب (158)
محل نشر
مطالعات فرهنگی و ارتباطات (8)
اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی (7)
زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) (7)
تحقیقات فرهنگی ایران (6)
هنرهای زیبا (6)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران (6)
باغ نظر (5)
مدیریت شهری (5)
مطالعات فرهنگ - ارتباطات (5)
هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران (5)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات