کلیدواژه:

نشانه شناسی

تعداد اسناد علمی: 867

مبانی نشانه‌شناسی

کتاب: شرکت انتشارات سوره مهر - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (324)
مقاله کنفرانس (215)
مقاله نشریه (181)
کتاب (147)
محل نشر
مطالعات فرهنگی و ارتباطات (8)
اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی (7)
زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) (7)
هنرهای زیبا (6)
باغ نظر (5)
تحقیقات فرهنگی ایران (5)
مدیریت شهری (5)
مطالعات فرهنگ - ارتباطات (5)
هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران (5)
همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی (5)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات