کلیدواژه:

نشست نسبی

تعداد اسناد علمی: 12

مقاله کنفرانس بررسی عددی تاثیر اجرا شمع بر کاهش نشست نسبی پی های متداخل

نویسنده: سیدرضا حسینی ،
کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران، معماری - 1395

مقاله کنفرانس بررسی تاثیر وجود حفره های زیر زمینی بر نشست نسبی پی سطحی

اولین کنفرانس مهندسی عمران، رهاوردهای جدید، توسعه اقتصادی، فرهنگی و مدیریت جهادی - 1394
کلیدواژه: پی سطحی ، نشست نسبی ، حفره

مقاله کنفرانس بررسی عددی تاثیر حفره های زیر زمینی بر نشست نسبی پی سطحی

همايش ملي مهندسي عمران كاربردي و دستاوردهاي نوين - 1392
کلیدواژه: پی سطحی ، نشست نسبی ، حفره
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (10)
مقاله نشریه (1)
پایان‌نامه (1)
محل نشر
کنفرانس ملی مهندسی ژیومکانیک (2)
Civil Engineerng Infrastructures Journal (1)
اولین کنفرانس ملی مهندسی ژیوتکنیک (1)
اولین کنفرانس مهندسی عمران، رهاوردهای جدید، توسعه اقتصادی، فرهنگی و مدیریت جهادی (1)
دومین همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری (1)
دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی (1)
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران (1)
همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین (1)
چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار (1)
کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران، معماری (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات