کلیدواژه:

نظارت

تعداد اسناد علمی: 626

کارویژه نظارتی مجلس در نظام حقوقی ایران

استاد راهنما: عباس کدخدایی ، استاد مشاور: بیژن عباسی ، دانشجو: ابوذر حسین پور سلوش ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1399 - [کارشناسی ارشد]

بررسی کارکرد و نظارت بر شوراهای محلی

نویسنده: ایمان شریفی ،
مقاله کنفرانس: ششمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی - 1397

شوراهای محلی و جایگاه آن در توسعه مدنی

نویسنده: فاطمه نظری ،
مقاله کنفرانس: ششمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی - 1397
کلیدواژه: شورا ، اجرایی ، مشورت ، کارکرد ، نظارت.

بررسی جایگاه نظارت و کنترل در نظام مدیریتی اسلام و غرب

نویسنده: صمد آقامردی ،
مقاله کنفرانس: یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز - 1397

جایگاه کار و تلاش در نهج البلاغه

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی از نگاه معلم - 1397

بررسی دلایل سست شدن پیوندهای اجتماعی و پیدایش خشنونت در نوجوانان

نویسنده: معصومه مهرنوش ،
مقاله کنفرانس: ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران - 1397

بازار رسالتی برای حسبه

مقاله کنفرانس: کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - 1397
کلیدواژه: محتسب ، حسبه ، آشفتگی ، بازار ، نظارت ، اسلام ، شهر

تحلیل رابطه عاملیت و ساختار از دیدگاه قرآن

استاد راهنما: سید حسین شرف الدین ، استاد مشاور: محمدرضا آقایی ، دانشجو: نصرالله نظری ،
پایان‌نامه: دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - پژوهشکده علوم اسلامی - 1396 - [دکترای تخصصی (PhD)]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (291)
پایان‌نامه (193)
مقاله نشریه (139)
کتاب (3)
محل نشر
همایش بین المللی بیمه و توسعه (16)
سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی (13)
نظارت و بازرسی (9)
دانش حقوق عمومی (6)
علوم سیاسی (6)
مجلس و راهبرد (5)
اندیشه های حقوق عمومی (4)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارافرینی و توسعه اقتصادی (4)
مطالعات حقوق خصوصی (4)
اسلام و پژوهش های مدیریتی (3)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات