کلیدواژه:

نظام اقتصادی

تعداد اسناد علمی: 144

نرخ ارز در ایران

مقاله کنفرانس: پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری - 1397

مطالعه موردی فرار مالیاتی و تاثیر آن بر نظام اقتصادی کشور

نویسنده: علی قزل سوفلو ،
مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه - 1396

پیشگیری وضعی در قاچاق کالا و ارز

مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند - 1396

گسترش فناوری هوش تجاری با اقتصاد مقاومتی

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی کاربردسازی هوش تجاری (راهکارها و چالش ها) - 1396

سازمان و مدیریت درکشور ترکیه

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (76)
مقاله کنفرانس (47)
مقاله نشریه (21)
محل نشر
سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی (4)
اقتصاد اسلامی (3)
کنگره پیشگامان پیشرفت (3)
همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز (2)
کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی (2)
اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی (1)
اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی (1)
اولین همایش ملی علوم مدیریت،اقتصاد و بانکداری اسلامی (1)
اولین همایش ملی نقش دانشگاههای نسل سوم در مهارت اموزی، کارافرینی و توسعه پایدار در بستر اقتصاد مقاومتی (1)
اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات