کلیدواژه:

نظام اموزش جهانی

تعداد اسناد علمی: 1

جهانی شدن و تعلیم و تربیت

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی - 1394
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (1)
محل نشر
کنفرانس ملی اموزش و توسعه منابع انسانی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات