کلیدواژه:

نظام غذایی

تعداد اسناد علمی: 4

مقاله نشریه ارتباط تنگاتنگ و خطرناک فرهنگ،اقتصاد،سیاست ونظام های غذایی

نشریه دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » 159-158، شماره 0، تابستان 1380

مقاله کنفرانس بررسی نقش غذا در ارزیابی گردشگری غذا و جذب توریسم

نویسنده: معصومه امین ،
اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار - 1394

مقاله کنفرانس گردشگری غذا و توسعه پایدار مقصدهای گردشگری (نمونه موردی: استان گیلان)

اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار - 1394
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
کلیدواژه های هم استفاده
نوع سند
مقاله نشریه (2)
مقاله کنفرانس (2)
محل نشر
اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار (2)
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران (1)
نامه انسان شناسی (1)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات