کلیدواژه:

نظام مالیاتی

تعداد اسناد علمی: 92

تبیین نقش نظام مالیاتی در محیط کسب وکار

نویسنده: مریم شادیان ،
مقاله کنفرانس: سومین همایش و جشنواره مدیریت کارآفرینی و بهبود کسب و کار - 1397

قوانین و مقررات ناظر بر تخلفات مامورین مالیاتی

نویسنده: علی جعفری ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397

تجزیه وتحلیل پدیده فرار مالیاتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما: الهه صبحی ، دانشجو: سعید رستمی ذهابی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت - 1396 - [کارشناسی ارشد]

تاثیر ادراک منصفانه بودن نظام مالیاتی بر تمکین مالیاتی در شرکت ها

مقاله کنفرانس: همایش ملی حسابداری و مدیریت تکنیک های نوین،چالش ها و راهکارها - 1396

تاثیرحاکمیت قانون درنظام مالیاتی برتحقق حقوق شهروندی

مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند - 1396

شناسایی راهکارهای بهبود فضای کسب و کار از طریق مالیات (استان مازندران)

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت،اقتصاد و حسابداری - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (51)
پایان‌نامه (22)
مقاله نشریه (19)
محل نشر
همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران (10)
سیاستهای مالی و اقتصادی (4)
مجله اقتصادی (4)
اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری) (2)
همایش مالیات های اسلامی (2)
پژوهشنامه مالیات (2)
امنیت پژوهی (1)
اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری (1)
اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار (1)
اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات