کلیدواژه:

نقاط تکین

تعداد اسناد علمی: 14

مقاله کنفرانس بررسی تحلیلی و حل عددی سینماتیک ربات صفحه ای موازی 3-RPR

کنفرانس ملی اتوماسیون برق و کنترل صنعتی - 1395

پایان‌نامه طراحی و تحلیل فضای کاری، نقاط تکین و پیکربندی ربات موازی چهار درجه آزادی

استاد راهنما: مهران محبوب خواه ، استاد مشاور: کریم شلش نژاد ، دانشجو: نیما جعفرزاده ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مهندسی مکانیک - 1392 - [کارشناسی ارشد]

مقاله نشریه كنترل ربات در عبور از نقاط تكین

نشریه هوش مصنوعی و ابزاردقیق »   (پياپي 24)، اسفند 1389  شماره6
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
کلیدواژه های هم استفاده
نوع سند
مقاله کنفرانس (8)
مقاله نشریه (5)
پایان‌نامه (1)
محل نشر
دانشکده فنی دانشگاه تهران (2)
دومین کنفرانس ملی بتن ایران (1)
ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک (1)
مهندسی برق (1)
مهندسی مکانیک مدرس (1)
هوش مصنوعی و ابزاردقیق (1)
پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران (1)
پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران (1)
چهارمین کنفرانس ملی نواوری و تحقیق در مهندسی برق و کامپیوتر و مکانیک ایران (1)
کنفرانس ماشین کاری و ماشین ابزار پیشرفته (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات