کلیدواژه:

نقد

تعداد اسناد علمی: 841

مقاله نشریه نواند یشی أدونیس

نویسنده: عدنان طهماسبى ،
نشریه دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » 1و2، شماره 0، بهار 1381
کلیدواژه: دین ، شعر ، شعر نو ، فرهنگ ، نثر ، نقد ، نواندیشی

پایان‌نامه Proust et la méthode critique de Sainte Beuve Dans Contre Sainte Beuve

استاد راهنما: مهوش قویمی ، استاد مشاور: دومینیک ترابی ، دانشجو: محمد رضا فلاح نژاد ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - 2001 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: مارسل پروست ، نقد ، سنت بوو

مقاله نشریه طبع وصنعت ‘لفظ ومعنا به عنوان دو قضیه مهم نقد ادبی در کتاب الصناعتین ابوهلال عسکری

نشریه دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » دوره 155، شماره 0، پاییز 1379
کلیدواژه: صنعت ، طبع ، لفظ ، معنی ، نقد

مقاله کنفرانس معرفی و نقد شروح دیوان ناصر خسرو

نویسنده: آرش امرایی ،
پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی) - 1398
کلیدواژه: ناصرخسرو ، نقد ، دیوان ، شروح
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (346)
مقاله نشریه (252)
مقاله کنفرانس (126)
کتاب (117)
محل نشر
پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی (29)
گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران (9)
متن شناسی ادب فارسی (7)
پژوهشنامه فرهنگستان هنر (7)
زبان و ادبیات فارسی (6)
پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی (5)
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران (4)
قبسات (4)
مطالعات ادبیات تطبیقی (4)
نقد کتاب علوم اجتماعی (4)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات