کلیدواژه:

نقد

تعداد اسناد علمی: 807

نواند یشی أدونیس

نویسنده: عدنان طهماسبى ،
مقاله نشریه: دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » 1و2، شماره 0، بهار 1381
کلیدواژه: دین ، شعر ، شعر نو ، فرهنگ ، نثر ، نقد ، نواندیشی

Proust et la méthode critique de Sainte Beuve Dans Contre Sainte Beuve

دانشجو: محمد رضا فلاح نژاد ، استاد مشاور: دومینیک ترابی ، استاد راهنما: مهوش قویمی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - 2001 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: مارسل پروست ، نقد ، سنت بوو

طبع وصنعت ‘لفظ ومعنا به عنوان دو قضیه مهم نقد ادبی در کتاب الصناعتین ابوهلال عسکری

مقاله نشریه: دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » دوره 155، شماره 0، پاییز 1379
کلیدواژه: صنعت ، طبع ، لفظ ، معنی ، نقد
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (346)
مقاله نشریه (243)
کتاب (112)
مقاله کنفرانس (106)
محل نشر
پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی (29)
گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران (9)
متن شناسی ادب فارسی (7)
پژوهشنامه فرهنگستان هنر (7)
زبان و ادبیات فارسی (6)
پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی (5)
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران (4)
قبسات (4)
مطالعات ادبیات تطبیقی (4)
نقد کتاب علوم اجتماعی (4)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات