کلیدواژه:

نهادهای حاکمیتی

تعداد اسناد علمی: 9

نگاهی به شاخص های حکمرانی خوب از منظر اسلام و تاثیر آن بر رشد اقتصادی

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران - 1396

بررسی نقش نهادهای حاکمیتی و کانالهای اثر گذاری نهادها بر رشد اقتصادی کشور

مقاله کنفرانس: ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز - 1395

الگوی روابط نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری - 1394 - [دکترای تخصصی]

شوراهای اسلامی شهروروستا و جامعه مدنی

نویسنده: مسعود بیابانی ،
مقاله کنفرانس: همايش هم انديشي شوراها و مديريت محلي در افق چشم انداز - 1391
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (4)
مقاله کنفرانس (4)
پایان‌نامه (1)
محل نشر
اقتصاد اسلامی (1)
دانش حسابرسی (1)
ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارافرینی و نواوری های باز (1)
همایش هم اندیشی شوراها و مدیریت محلی در افق چشم انداز (1)
پژوهش های اقتصادی ایران (1)
پژوهشنامه حقوق اسلامی (1)
چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارامدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران (1)
کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در اغاز هزاره سوم (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات