کلیدواژه:

نهاد داوری

تعداد اسناد علمی: 8

بررسی تطبیقی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 با قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 10/8/1394

استاد راهنما: یوسف درویشی هویدا ، دانشجو: رسول صادقی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: داوری ، نهاد داوری

بررسی اصول و تشریفات دادرسی در داوری

استاد راهنما: بهرام درخشان ، دانشجو: سیدسعید علوی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی اصول و تشریفات دادرسی در داوری

نویسنده: زهرا علیمحمدی ،
مقاله کنفرانس: سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی - 1395

تأملی برنقش شورای حل اختلاف و اصلاح ذاتالبین از گذشته تاکنون

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی - 1394
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (5)
پایان‌نامه (2)
مقاله نشریه (1)
محل نشر
اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق (1)
اولین همایش منطقه ای عملکرد و جایگاه شوراهای حل اختلاف (1)
اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی (1)
سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی (1)
کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی (1)
کودک ، نوجوان و رسانه (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات