کلیدواژه:

نهاد داوری

تعداد اسناد علمی: 9

مقاله کنفرانس چالش های مسیولیت مدنی داوران در حقوق ایران

نویسنده: نسیم خداخواه ،
اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها - 1397

پایان‌نامه بررسی تطبیقی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 با قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 10/8/1394

استاد راهنما: یوسف درویشی هویدا ، دانشجو: رسول صادقی ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: داوری ، نهاد داوری

پایان‌نامه بررسی اصول و تشریفات دادرسی در داوری

استاد راهنما: بهرام درخشان ، دانشجو: سیدسعید علوی ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس بررسی اصول و تشریفات دادرسی در داوری

نویسنده: زهرا علیمحمدی ،
سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی - 1395

مقاله کنفرانس تأملی برنقش شورای حل اختلاف و اصلاح ذاتالبین از گذشته تاکنون

اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی - 1394
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (6)
پایان‌نامه (2)
مقاله نشریه (1)
محل نشر
اولین همایش ملی ارتقاا نظام مسیولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها (1)
اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق (1)
اولین همایش منطقه ای عملکرد و جایگاه شوراهای حل اختلاف (1)
اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی (1)
سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی (1)
کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی (1)
کودک ، نوجوان و رسانه (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات