کلیدواژه:

نوجوان

تعداد اسناد علمی: 955

تاثیر دوستان ناباب بر اعتیاد نوجوانان

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران - 1397

چگونه می توانم پرخاشگری ورفتار ناپسند دانش آموزم را برطرف نمایم

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی از نگاه معلم - 1397

اثربخشی مداخله مبتنی بر سبک های هویت بر خودپنداره و معنای زندگی نوجوانان دوره اول و دوم متوسطه شهرستان مبارکه

مقاله کنفرانس: ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران - 1397

بررسی منابع پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس دوره اول متوسطه پسرانه

مقاله کنفرانس: ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (350)
مقاله کنفرانس (319)
مقاله نشریه (286)
محل نشر
کنگره سراسری روان شناسی کودک و نوجوان (12)
اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی (11)
دانشگاه علوم پزشکی قزوین (8)
دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (8)
اصول بهداشت روانی (7)
خانواده پژوهی (7)
غدد درون ریز و متابولیسم ایران (7)
پایش (7)
چهارمین کنفرانس بین المللی نواوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری (7)
اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده (6)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات