کلیدواژه:

نوجوان

تعداد اسناد علمی: 966

اثربخشی برنامه دلبستگی محور بر شادکامی، تاب آوری و بهزیستی روانشناختی نوجوانان دختر

مقاله کنفرانس: ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397

رابطه تاب آوری در برابر استرس با سازگاری اجتماعی و انتخاب هدف در دانش آموزان

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی - 1397

تبیین نقش آموزش در پیشگیری از پرخاشگری نوجوانان؛ یک مطالعه مروری

مقاله کنفرانس: یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور - 1397
کلیدواژه: آموزش ، پرخاشگری ، نوجوان

چگونگی رفع مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس دانش آموز درکلاس درس

مقاله کنفرانس: یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی - 1397

مواد مخدر و نقش نوجوانان در مشکلات آن

نویسنده: شیما نصیری ،
مقاله کنفرانس: یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی - 1397
کلیدواژه: مواد مخدر ، نوجوان ، مشکلات
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (350)
مقاله کنفرانس (330)
مقاله نشریه (286)
محل نشر
کنگره سراسری روان شناسی کودک و نوجوان (12)
اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی (11)
دانشگاه علوم پزشکی قزوین (8)
دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (8)
اصول بهداشت روانی (7)
خانواده پژوهی (7)
غدد درون ریز و متابولیسم ایران (7)
پایش (7)
چهارمین کنفرانس بین المللی نواوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری (7)
اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده (6)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات